Utbildningar
VLM bedriver sedan en tid tillbaka ett antal utbildningar med inriktning mot den pedagogiska användningen av digitala resurser. Utbildningarna riktar sig till skolledare, strateger och pedagoger inom alla skolformer.