Kalendarium 2019
                                                       
 
Datum Mötestyp Plats Tema
22-25 januari Studieresa BETT+Styrelsemöte London Omvärldsbevakning
22 februari Styrelsemöte Gävle Samverkan med högskolan i Gävle
22 mars   Stämma Gävle Föreningsstämma
22 mars  Konstituerande styrelsemöte Gävle
17 april Styrelsemöte Skype
17 maj Styrelsemöte Skype
14 jun Styrelsemöte Söderhamn
30 augusti Styrelsemöte Uppsala
20 september Styrelsemöte
18 oktober Styrelsemöte
15 november Styrelsemöte
13 december Styrelsemöte