Kalendarium 2017
 
 
 
 
Datum                       Mötestyp                                      Plats                                Tema           
20 januari                  Styrelsemöte                                Söderhamn                       Nordiska mötet
24 februari                 Styrelsemöte                                Bollnäs                             IT-utveckling i gymnasieskolan
23 mars                     Stämma                                       Uppsala                            Digitala läromedel
23 mars                     Konstituerande styrelsemöte          Uppsala   
21 april                      Styrelsemöte                                Gävle                               Planering av IT-strategutbildning
19 maj                       Styrelsemöte                                Gävle                               Utbildningsplanering
16 juni                       Styrelsemöte                                Söderhamn                       Utbildningsplanering
24-25 augusti             Styrelsemöte/arbetsmöte               Älvkarleö                          
22 september             Styrelsemöte                                Hudiksvall                         IT-utveckling i förskolan 
20 oktober                 Styrelsemöte                                Tierp                                Systempusslet: digitala läromedel
24 november              Styrelsemöte                                Borlänge                           Informationssäkerhet, GDPR
15 december              Styrelsemöte                                Uppsala