FoU-råd
För att följa utvecklingen av skolans digitalisering och erbjuda medlemskommunerna bästa möjliga verksamhet har VLM ett FoU-råd. Syftet är att med den samlade kompetens få strategisk rådgivning som gagnar verksamheten.

Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
Johanna Karlén, Swedish Edtech
Ulf Timerdahl, Sambruk
Mikael Svensson, SKR
Jessika Paulsson, Skolverket