Utbildning för Digitala Utvecklingsledare i förskola 2017-2018

VLM arbetar för att öka förståelsen för den digitala utvecklingens betydelse för utvecklingen i skolan. Den digitala utvecklingsledarens roll blir allt viktigare för att bana väg för nya pedagogiska möjligheter. Den nya nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet kommer också att ställa nya krav på utveckling. Utbildningen ger möjlighet till att ta del av vad som händer och sker och vad vi kan vänta oss av framtiden.
Kurstillfällena kommer att varva föreläsningar med diskussioner/workshops.

Målgrupp
Digitala utvecklingsledare/ IT-strateger/IT-samordnare med ett mer lokalt uppdrag, tex på enskild förskola, att utveckla den digitala miljön ur främst ett pedagogiskt perspektiv. Vi välkomnar deltagare från VLM-kommuner men även från andra intresserade kommuner i mån av plats

Syfte
Att stärka målgruppens kompetens kring digitala utvecklingsfrågor, att öka förståelsen för den tekniska utvecklingens möjligheter ur ett pedagogiskt perspektiv

Innehåll
Hur ser läget ut inom förskolan vad gäller digital utveckling?
Hur skall vi tolka styrdokumenten när det gäller IT i förskolan?
Vilka kompetenser krävs för att driva IT-pedagogisk utveckling?
Etik och moral på nätet.
Forskning kring IT och lärande. Var står vi idag?
Vad är en digital lärmiljö och vilka krav skall vi som beställare ställa på dessa?

Kursledare
Jan Svärdhagen

Kurstillfällen
Fyra heldagar under lå 17/18.
De två första kurstillfällena är fredagen den 6/11 resp fredagen 11/12. Tider för vt 2018 bestäms senare. 
Plats för kurstillfällena bestäms när vi ser spridningen på kursdeltagare, troliga kursorter är tex Gävle, Borlänge, Uppsala.

Pris
3000:-/deltagare

Anmälan
Anmälan senast den 20/10 till per.olen@borlange.se
Ange namn, e-post, telefon och kommun samt faktureringsadress

Frågor
Per Olén 0243-74256
per.olen@borlange.se