FoU-råd

Inriktning för FoU-verksamheten

VLM-institutet;

följer den forskningsmässiga och tekniska utvecklingen,
initierar och stödjer forsknings- och utvecklingsarbete,
verkar för utveckling och tillämpning av metoder för användares deltagande i utvecklingsprocesser,
verkar för att nya tillämpningar utvecklas och testas,
initierar och verkar för prototyp- och produktutveckling som möjliggör kommersiell avsättning inom tillämpningsområden av intresse för medlemskommunerna.

Ovanstående FoU-insatser sker främst inom området lärande som också utgör den största verksamheten för medlemskommunerna.