Utbildningar för digital utveckling

Utbildningar för digital utveckling

VLM satsar på fortbildning som identifieras av medlemskommunerna. Målgrupper för utbildningarna är bl a skolledare, utvecklingsledare och pedagoger. Just nu pågår två utbildningar för lärare och förskollärare som arbetar som lokala utvecklingsledare. Utbildningar som vänder sig till processledare för digital utveckling planeras till hösten 2017.