Välkommen till oss!

Fokusområden för verksamhetsåret 2017

Digitala strategier och digitalt ledarskap

Ett beslut om den föreslagna nationella IT-strategin för skolan förväntas under 2017. VLM kommer därför att ha fokus på att möta de förutsättningskrav och förändringar i läroplanerna som är beskrivna i Skolverkets förslag. Redan påbörjat arbete med utbildningar, systemmiljöer och digitala läromedel fortsätter och utvecklas i förhållande till innehållet i förslaget. Under året planeras arbetsmöten för att identifiera ytterligare nyckelområden som kan vara relevanta för medlemskommunerna att samverka kring.
 
Strategier för hållbar systemmiljö och systemarkitektur
Skolhuvudmän har ofta en systemflora av administrativa och pedagogiska stödsystem. För att få dessa att samverka och uppträda på ett, för användaren, ändamålsenligt sätt behöver strategier arbetas fram. Workshops på temat kommer att anordnas. Denna del innefattar också aktivt främja av standarder för lärande.
 
Digital kompetens och digitalt ledarskap
I den föreslagna nationella IT-strategin lyfts adekvat digital kompetens* fram som vision och mål. VLM har sedan tidigare identifierat vikten av digital kompetens i skolan. VLM fortsätter därför att anordna utbildningar på temat. 2017 kommer bl a utbildningar för IT-strateger och digitala utvecklingsledare fortsätta. Extra fokus kommer att läggas på det digitala ledarskap och den förändringsledning som förväntas för att nå vision och mål.
 
Digitala läromedel
Arbetet med strategier för utveckling av och övergång till digitala läromedel blir allt viktigare. Det tidigare påbörjade arbetet på temat fortsätter genom aktiv dialog med läromedelsproducenter, SKL, Skolverket m fl.