Nyhetsarkiv

2013-10-10 10:00:06

FoU-råd

FoU-rådets funktion är att vara ett rådgivande organ till föreningens styrelse och medlemmar. Detta sker huvudsakligen genom två årliga rådslag där rådet och kontaktpersoner från medlemskommunerna träffas. Styrelsen kan därutöver ha behov av rådet.