VLM-institutet

VLM-institutet verkar för ett fruktbart samspel mellan teknikens möjligheter, användarnas verklighet och forskningens teorier.

Syfte att stödja utvecklandet av väl fungerande virtuella miljöer för lärande och angränsande verksamheter, av betydelse för medlemskommunerna.

De 13 medlemskommunerna är: Bollnäs, Borlänge, Enköping, Gävle, Hudiksvall, Håbo, Hälsingland utbildningsförbund, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn, Tierp, Uppsala, och Älvkarleby.

VLM på Facebook!

Det finns nu möjlighet att följa VLM-institutets aktiviteter på Facebook. Följ oss och se vad vi gör!

VLM - Aktiv part i Alla kan skriva

Alla kan skriva bygger broar och sammanför svensk skola med entreprenörer, forskare och experter. Vi sätter elevens behov att lära och skriva i centrum, och verkar gemensamt för att skapa likvärdiga livsmöjligheter för alla Sveriges elever.Projektets huvudmål är att förbättra elevers språkkunskaper i alla ämnen med stöd av digitala skrivverktyg och vägledande undervisning. http://www.alla-kan-skriva.se/

Läromedel från tryck till webb - går det, behövs det?

Om en skola i förändring. Att gå från tryckta läromedel till digitala resurser är en utvecklingsresa som tar tid, det är dags att starta den nu. 

Diskussionsmaterial:
Från tryck till webb
En vägledning för skolhuvudmän som förbereder sig för en digital skola.

VLM Kompetensutveckling

VLM-institutet har starka ambitioner att utveckla lärandemiljön i skolan med stöd av digitalisering. För att nå dit har VLM identifierat ett fortbildningsbehov hos personer som idag arbetar med att leda och utveckla den pedagogiska tillämpningen av digitala resurser i kommunal skolverksamhet. Sedan 2013 anordnar VLM därför ett antal utbildningar som riktar sig till personer som idag arbetar som skolledare, IT-samordnare, IT-strateger eller Utvecklingsledare.