VLM-institutet

VLM-institutet verkar för ett fruktbart samspel mellan teknikens möjligheter, användarnas verklighet och forskningens teorier.

Syfte att stödja utvecklandet av väl fungerande virtuella miljöer för lärande och angränsande verksamheter, av betydelse för medlemskommunerna.

De 15 medlemmarna är: Bollnäs, Borlänge, Enköping, Falun, Gävle, Hudiksvall, Håbo, Hälsingland utbildningsförbund, Mora, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn, Tierp, Uppsala och Älvkarleby.

VLM på Facebook!
Det finns nu möjlighet att följa VLM-institutets aktiviteter på Facebook. 
Följ oss och se vad vi gör!


Inbjudan

Välkommen till VLM-institutets årsstämma på Gävle Högskola den 20 mars 2020. Årets stämma kommer att fylld av spännande innehåll från 2019 år verksamhet och 2020 år planer. Förutom den formella delen kommer du att få lyssna till styrelsen och inbjudna gäster. I år är vi särskilt glada över att ha SKR, Högskolan i Gävle, Two Act på plats. Om allt går enligt plan har vi också medverkan från Skolverket m fl.
Läs mer

Ny medlem
VLM välkomnar Falun som ny medlem i föreningen.

Alla kan skriva
VLM fortsätter att arbeta som aktiv partner i projektet Alla kan skriva som under året utvidgats till att möta elever på Komvux och SFI. I projektet samverkar entreprenörer, forskare och pedagoger för att skapa nya pedagogiska möjligheter.VLMs ordförande Erik Björk: “Behovet av en välfungerande andraspråksundervisning i Sverige har aldrig varit större. Samtidigt finns en lärarbrist och kötiden att få börja SFI och komvux ökar stadigt. Det finns ett stort behov av mer effektiva undervisningsmetoder och här spelar digitaliseringen en viktig roll.”
Läs mer

 http://www.alla-kan-skriva.se/

Läromedel från tryck till webb - går det, behövs det?

Om en skola i förändring. Att gå från tryckta läromedel till digitala resurser är en utvecklingsresa som tar tid, det är dags att starta den nu. 

Diskussionsmaterial:
Från tryck till webb
En vägledning för skolhuvudmän som förbereder sig för en digital skola.

VLM Kompetensutveckling

VLM-institutet har starka ambitioner att utveckla lärandemiljön i skolan med stöd av digitalisering. För att nå dit har VLM identifierat ett fortbildningsbehov hos personer som idag arbetar med att leda och utveckla den pedagogiska tillämpningen av digitala resurser i kommunal skolverksamhet. Sedan 2013 anordnar VLM därför ett antal utbildningar som riktar sig till personer som idag arbetar som skolledare, IT-samordnare, IT-strateger eller Utvecklingsledare.